February 21, 2024

AVSE Global Taskforce Covid-19: “Understanding Vaccines to repel Covid”

AVSE Global Taskforce Covid-19: “Understanding Vaccines to repel Covid”

25 JUL, 2021

|

Sau sự thành công của 𝐖𝐞𝐛𝐢𝐧𝐚𝐫#1 với chủ đề “Hiểu về Covid để an tâm giữa mùa dịch” và 𝐖𝐞𝐛𝐢𝐧𝐚𝐫#2 với chủ đề “Hiểu về Vaccine để đẩy lùi Covid”, AVSE Global, phối hợp cùng Bộ Ngoại Giao, đem đến số đặc biệt 𝐖𝐞𝐛𝐢𝐧𝐚𝐫#NG với chủ đề “Mối nguy hiểm của biến thể Delta và cách phòng tránh”.

Trong buổi 𝐖𝐞𝐛𝐢𝐧𝐚𝐫#NG sẽ có sự xuất hiện của các diễn giả :

  • GS. TS. BS ĐINH XUÂN ANH TUẤN – Bệnh viện Cochin, Paris & Thành viên Taskforce Hội chứng Covid mãn tính của Liên minh Châu Âu, Pháp;
  • TS. NGUYỄN THỊ THU HIỀN – Chuyên gia cao cấp Sinh Y, Bệnh viện Đại học Aalborg, Aalborg, Đan Mạch;
  • TS. BS. NGUYỄN NHẤT LINH – Chương trình chống lao toàn cầu, Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Thụy Sĩ;
  • TS. LÊ QUÝ VÀNG – Tiến sĩ Vi sinh vật học phân tử – Chuyên gia cao cấp về Khoa học dữ liệu, Đại học Aalborg, Đan Mạch.

Webinar lần này sẽ cung cấp cho tất cả khán thính giả những thông tin về các biến thể của Covid và đặc biệt là biến thể Delta, theo ba mục chính sau:

  • Sinh học phân tử, triệu chứng lâm sàng và dịch tể học của bệnh COVID-19 – những thách thức hiện tại và tương lai.
  • Đặc điểm sinh học và dịch tễ của chủng Delta. Các biện pháp theo dõi và khống chế chủng Delta ở cấp độ cá nhân và quản lý nhà nước (Đan Mạch).
  • Ứng phó với sự lây nhiễm của chủng Delta ở mức độ toàn cầu.
In this article:
Share on social media:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram